0123456789art

370

Как прочитать число: слово "ЗЛО". Буква "З" — цифра 3; буква "Л" — цифра 7; буква "О" — цифра 0.

Медиум: Бумага 30х42 см, акрил (2020).