0123456789art

505

Холст 60х120 см, акрил (2022).

Как прочитать число: буква "S" = цифра "5". Цифра 0 посередине.