0123456789art

683

Как прочитать число: цифра 6 на переднем плане слева, за ней цифра 8, затем цифра 3.

Медиум: Холст, акрил. 60х90 см. 2023 г.