0123456789art

165

Как прочитать число: слово "lbs" (pounds). Буква "l" — цифра 1; буква "b" — цифра 6; буква "s" — цифра 5.

Медиум: Бумага 30х42 см, акрил (2019).