0123456789art

165

Бумага 30х42 см, акрил (2019).

Как прочитать число: слово "lbs" (pounds). Буква "l" - цифра 1; буква "b" - цифра 6; буква "s" - цифра 5.