0123456789art

370

Бумага 30х42 см, акрил (2020).

Как прочитать число: слово "ЗЛО". Буква "З" - цифра 3; буква "Л" - цифра 7; буква "О" - цифра 0.